مناطق دیدنی و توریستی فلورانس

فلورانس شهری از ایتالیا که با مجسمه سازی آمیخته شده است

شهری که در کنار رم و ونیز دیدن آن خالی از لطف نمیباشد

فلورانس زادگاه رنسانس ایتالیا
ایتالیا | فلورانس | کلیسای با شکوه سانتا ماریا دل فیوره

کلیسای سانتا ماریا دل فیوره بزرگترین نماد شهر فلورانس و گنبد قرمز آن بزرگترین گنبد آجری دنیا

ساختن این کلیسا 170 سال طول کشیده است

فلورانس زادگاه رنسانس ایتالیا

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای