تور تخصصی معماری مالزی

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته هزینه های فوق توضیحات

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
هزینه های فوق
توضیحات

اطلاعات تور

آموزشی,
مدت اقامت 7 شب,
مناسب برای متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
تور تخصصی معماری مالزی :

مالزی را همچون یک معمار با ما تجربه کنید

سفر تخصصی به سرزمین معماری های مدرن واسلامی باتجربه ای متفاوت از سازه های خاص

تجربه ای متفاوت از سازه های خاص

محوراول برنامه : آشنایی با معماری وطراحی شهری مدرن smart city پایتخت سیاسی مالزی پوتراجایا

محوردوم برنامه:بازدید از آخرین پروژه های معماری پایدار _سازه های کابلی _سازه های بلند مرتبه ها

سفری ویژه دوستداران اثار معماری معاصر و همچنین تجربه از نزدیکِ پروژه های معماری پایدار و انرژی های تجدیدپذیر .برنامه شامل بازدید تخصصی از اثار معماری و پروژه شهری در کواللامپور وپوتراجایا است. آثار مورد بازدید از میان انبوه پروژه های موجود که واجد نکاتی برای دیدن و آموختن هستند، گزینش شده است. دیدن هریک از این پروژه ها بینش معمارانه و نگاه حرفه ای همراهان را پس از سفر تغییر خواهد داد. همچنین بازدید از کارگاه ساختمانی برخی از پروژه های در حال ساخت نیز، در برنامه گنجانده شده است.

ایده تأسیس پوتراجایا :

ایده ایجاد شهري مجهز و برنامهریزي شده که نماد قدرت و پیشرفت مالزي باشـد، در سـالهاي دهـه 1980 مـیلادي بـه

ذهن ماهاتیر محمد (چهارمین نخست وزیر مالزي و در واقع پدر تحول و رشد این کشور) رسید. هدف از این کار، کاسـتن

از تراکم کوالالامپور و فراهم کردن زمینههاي ادامه توسعه این شهر به عنوان مرکز تجاري و مالی کشور بود.

به هرحال در سال 1995 پروژه احداث پوتراجایا در منطقهاي در جنوب مالزي بـین کوالالامپـور و فرودگـاه بـین المللـی

کولالامپور در زمینی به مساحت بیش از 4931 هکتار آغاز شد و در سال 1999 با آماده شدن بخشهایی از آن، تعدادي

از ادارات و سازمان هاي دولتی به آنجا منتقل شدند. شنیده ها حاکی از آن اسـت کـه حـدود شـش میلیـارد دلار هزینـه

ساخت این شهر شده است. شهر به طور کامل از روي نقشه از پیش طراحیشده و با پلهاي بسیاري که دریاچه مصـنوعی

پوتراجایا را در برگرفتهاند، ساخته شده است.

معماري پوتراجایا :

اگرچه مالزي یک کشور چندقومی با مالایی ها، چینی ها، هندي ها و گروههاي اوراسیایی است، اما معماري پوتراجایـا تـا

حد زیادي به سبک عربی مدرن نزدیک است و معماري ساخت آن نیز ترکیبی از معماري اسلامی و مدرن غربی است کـه

به کارگیرى عناصرى از معمارى غربى در آن، بیانگر توجه مردم مالزى به معمارى جهـانى اسـت. وجـود چهـار سـاختمان

اسلامی در چهار طرف خیابان اصلی شهر نمایشگر صلابت اسلام در مالزي است.

پل هاي دریاچه مصنوعی پوتراجایا :

چندین پل بزرگ بخش پیرامونی شهر را به بخش اصلی شهر متصـل مـی کننـد. هـر یـک از پـل هـا نمـادي از زیبـایی،

معماري، فرهنگ و فناوري است. مهمترین آنها، پل پوترا است که بخش دولتی را به بخش توسعه چندمنظوره متصل مـی

کند و از طریق آن امکان دسترسی به منوریل ها، وسایل حمل و نقل، پارك ها و دیگر مکانها فراهم شـده اسـت. معمـاري

این پل از معماري پل معروف خواجو در اصفهان الهام گرفته شده است و طول آن 435 متر است. این پـل در سـه سـطح

سرویسدهی طراحی شده است که در طبقه بالایی بلوار اصلی شهر قرار گرفته، طبقه دوم براي عبور قطـار شـهریدر نظـر

گرفته شده و طبقه زیرین جهت رستوران و قایقرانی مورد استفاده قرار میگیرد. بعضی از ساختمانهاي اطراف دریاچه هـم

شبیه سازي شده اماکن مشهور دنیا، نظیر تاج محل و معماري ایتالیائی ونیز هستند.

مسجد پوتراجایا الهام گرفته از معماري ایرانی صفویه

کلنگ ساخت مسجد جامع پوترا جایا که به مسجد پوترا نیز شـهرت دارد در سـال 1997 مـیلادي زده شـد و بعـد از دو

سال به بهره برداري رسید. این مسجد با الهام از معماري ایرانی صفویه در داخل دریاچه ساخته شده و تنهـا از یـک ضـلع

به خشکی راه دارد. رنگ صورتی مسجد با سنگ هاي گرانیت کف و درب هاي چوبی جلوه اي متفاوت به این مسجد داده

است.دیوارهاي شبستان زیرین مسجد با الهام از مسجد سلطان حسن در کازابلانکاي مراکش، طراحی و اجـرا شـده اسـت.

مسجد پوترا از یک شبستان اصلی، اتاقهاي آموزشی ویژه طلاب و دانشجویان علـوم دینـی و صـحن اصـلی تشـکیل شـده

است. شبستان اصلی این مسجد باشکوه که روي 12 ستون برافراشته شده است با ارتفاع 76/2 متر ، فضایی معنوي را بـر

شبستان این مسجد حکمفرما کرده است.

Palace of Justiceکاخ دادگستري :

کاخ دادگستري یکی از زیباترین بناها در پوتراجایا است و طراحی این بناي زیبا به صورت تلفیقی از معماري اسـلامی، بـا

الهام از بناي تاج محل در هندوستان، انجام گرفته است. این کاخ متشکل از یک ساختمان 5 طبقه اصلی، با یـک بـال دو

طبقه در دو طرف آن است. گنبد اصلی در وسط داراي 32 متر قطر و 34/15 متر ارتفاع است. چهار گنبـد نیـز در چهـار

گوشه و کنار گنبد اصلی هرکدام داراي 12/72 متر قطر و 12/94 متر ارتفاع می باشند

ساختمان اجلاس سران کشورهاي اسلامی پوتراجایا (کانونشال سنتر) :

محل اجتماعات یا «کانونشنال سنتر» نیز یکی از بناهاي اصلی شهر است که خیابان اصلی شهر را در میان گرفتـه اسـت.

این بنا روبهروي دفتر کار نخست وزیر در انتهاي شهر بر روي تپهاي قرار گرفته است. این ساختمان به شکل کـلاه کـابوي

آمریکایی ها و ظاهراً توسط یک آرشیتکت آمریکایی طراحی شده و تا مدتها به نام سـاختمان CowboyHatشـناخته مـی

شده، اما اخیراً سعی کردند نام دیگري را جایگزین آن کنند. درواقع مالایی ها معتقدند که معماري ساختمان شبیه قـلاب

کمربند پادشاه آنهاست و طراحی این ساختمان از روي کمربند خانواده سلطنتی مالزي صورت گرفته است. این ساختمان میزبان دهمین اجلاس سران کشورهاي اسلامی در سال 2003 بوده و افتتاح این ساختمان همزان بـا ایـن اجـلاس بـوده است.

معماری پایدار :

برج های مسکونی پوتارجایا در کشور مالزی و در جنوب کوالالامپور واقع شده است. این برج ها توسط استودیوی طراحی شده است. Nicoletti Associati

این هشت برج عظیم و پیچیده به عنبخشی از برنامه ریزی بزرگ منطقه تجاری کوالالامپور در نظر گرفته ش

الگوی اصلی در طراحی این برج ها، ساختمان های سنتی در کشور مالزی هستند. فرم کلی برج های مسکونی پوتارجایا یادآور مشخصات یک قایق بادبانی و همچنین برداشتی از طراحی اسلامی در منطقه است که به صورت قوس نمایان شده است. این پروژه در فضایی بالغ بر 278000 مترمربع اجرا و در آینده به یکی از الگوهای ساختمان های پایدار و دوستدار محیط زیست تبدیل خواهد شد.

پوسته ی این ساختمان به صورت هوشمند عمل می کند و به دلیل عملکرد بالای انرژی، باعث صرفه جویی 50% در مصرف انرژی خواهد شد. برای تهویه ساختمان از تکنیک های خنک کننده طبیعی استفاده شده است و جهت قرارگیری برج ها با توجه به جهت وزش باد طراحی شده است. یکی از اصول طراحی در برج های پوتارجایا معماری سبز و استفاده از پتانسیل گیاهان برای بهره برداری در ساختمان است. در برج های مسکونی پوتارجایا از انرژی خورشید، باد و آب به روش های گوناگون استفاده می شود.

ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور

7 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه

گشت نیم روزه شهری به همراه نهار در رستوران ایرانی

سیم کارت به ازای هر اتاق

3 روز بازدید معماری از کوالالامپور و پوتراجایا

کشور مقصد مالزی,
برنامه سفر

تور تخصصی معماری مالزی

مالزی را همچون یک معمار با ما تجربه کنید

سفر تخصصی به سرزمین معماری های مدرن واسلامی باتجربه ای متفاوت از سازه های خاص

تجربه ای متفاوت از سازه های خاص

محوراول برنامه : آشنایی با معماری وطراحی شهری مدرن smart city پایتخت سیاسی مالزی پوتراجایا

محوردوم برنامه:بازدید از آخرین پروژه های معماری پایدار _سازه های کابلی _سازه های بلند مرتبه ها

سفری ویژه دوستداران اثار معماری معاصر و همچنین تجربه از نزدیکِ پروژه های معماری پایدار و انرژی های تجدیدپذیر .برنامه شامل بازدید تخصصی از اثار معماری و پروژه شهری در کواللامپور وپوتراجایا است. آثار مورد بازدید از میان انبوه پروژه های موجود که واجد نکاتی برای دیدن و آموختن هستند، گزینش شده است. دیدن هریک از این پروژه ها بینش معمارانه و نگاه حرفه ای همراهان را پس از سفر تغییر خواهد داد. همچنین بازدید از کارگاه ساختمانی برخی از پروژه های در حال ساخت نیز، در برنامه گنجانده شده است.

ایده تأسیس پوتراجایا

ایده ایجاد شهري مجهز و برنامهریزي شده که نماد قدرت و پیشرفت مالزي باشـد، در سـالهاي دهـه 1980 مـیلادي بـه

ذهن ماهاتیر محمد (چهارمین نخست وزیر مالزي و در واقع پدر تحول و رشد این کشور) رسید. هدف از این کار، کاسـتن

از تراکم کوالالامپور و فراهم کردن زمینههاي ادامه توسعه این شهر به عنوان مرکز تجاري و مالی کشور بود.

به هرحال در سال 1995 پروژه احداث پوتراجایا در منطقهاي در جنوب مالزي بـین کوالالامپـور و فرودگـاه بـین المللـی

کولالامپور در زمینی به مساحت بیش از 4931 هکتار آغاز شد و در سال 1999 با آماده شدن بخشهایی از آن، تعدادي

از ادارات و سازمان هاي دولتی به آنجا منتقل شدند. شنیده ها حاکی از آن اسـت کـه حـدود شـش میلیـارد دلار هزینـه

ساخت این شهر شده است. شهر به طور کامل از روي نقشه از پیش طراحیشده و با پلهاي بسیاري که دریاچه مصـنوعی

پوتراجایا را در برگرفتهاند، ساخته شده است.

معماري پوتراجایا

اگرچه مالزي یک کشور چندقومی با مالایی ها، چینی ها، هندي ها و گروههاي اوراسیایی است، اما معماري پوتراجایـا تـا

حد زیادي به سبک عربی مدرن نزدیک است و معماري ساخت آن نیز ترکیبی از معماري اسلامی و مدرن غربی است کـه

به کارگیرى عناصرى از معمارى غربى در آن، بیانگر توجه مردم مالزى به معمارى جهـانى اسـت. وجـود چهـار سـاختمان

اسلامی در چهار طرف خیابان اصلی شهر نمایشگر صلابت اسلام در مالزي است.

پل هاي دریاچه مصنوعی پوتراجایا

چندین پل بزرگ بخش پیرامونی شهر را به بخش اصلی شهر متصـل مـی کننـد. هـر یـک از پـل هـا نمـادي از زیبـایی،

معماري، فرهنگ و فناوري است. مهمترین آنها، پل پوترا است که بخش دولتی را به بخش توسعه چندمنظوره متصل مـی

کند و از طریق آن امکان دسترسی به منوریل ها، وسایل حمل و نقل، پارك ها و دیگر مکانها فراهم شـده اسـت. معمـاري

این پل از معماري پل معروف خواجو در اصفهان الهام گرفته شده است و طول آن 435 متر است. این پـل در سـه سـطح

سرویسدهی طراحی شده است که در طبقه بالایی بلوار اصلی شهر قرار گرفته، طبقه دوم براي عبور قطـار شـهریدر نظـر

گرفته شده و طبقه زیرین جهت رستوران و قایقرانی مورد استفاده قرار میگیرد. بعضی از ساختمانهاي اطراف دریاچه هـم

شبیه سازي شده اماکن مشهور دنیا، نظیر تاج محل و معماري ایتالیائی ونیز هستند.

مسجد پوتراجایا الهام گرفته از معماري ایرانی صفویه

کلنگ ساخت مسجد جامع پوترا جایا که به مسجد پوترا نیز شـهرت دارد در سـال 1997 مـیلادي زده شـد و بعـد از دو

سال به بهره برداري رسید. این مسجد با الهام از معماري ایرانی صفویه در داخل دریاچه ساخته شده و تنهـا از یـک ضـلع

به خشکی راه دارد. رنگ صورتی مسجد با سنگ هاي گرانیت کف و درب هاي چوبی جلوه اي متفاوت به این مسجد داده

است.دیوارهاي شبستان زیرین مسجد با الهام از مسجد سلطان حسن در کازابلانکاي مراکش، طراحی و اجـرا شـده اسـت.

مسجد پوترا از یک شبستان اصلی، اتاقهاي آموزشی ویژه طلاب و دانشجویان علـوم دینـی و صـحن اصـلی تشـکیل شـده

است. شبستان اصلی این مسجد باشکوه که روي 12 ستون برافراشته شده است با ارتفاع 76/2 متر ، فضایی معنوي را بـر

شبستان این مسجد حکمفرما کرده است.

Palace of Justiceکاخ دادگستري

کاخ دادگستري یکی از زیباترین بناها در پوتراجایا است و طراحی این بناي زیبا به صورت تلفیقی از معماري اسـلامی، بـا

الهام از بناي تاج محل در هندوستان، انجام گرفته است. این کاخ متشکل از یک ساختمان 5 طبقه اصلی، با یـک بـال دو

طبقه در دو طرف آن است. گنبد اصلی در وسط داراي 32 متر قطر و 34/15 متر ارتفاع است. چهار گنبـد نیـز در چهـار

گوشه و کنار گنبد اصلی هرکدام داراي 12/72 متر قطر و 12/94 متر ارتفاع می باشند

ساختمان اجلاس سران کشورهاي اسلامی پوتراجایا (کانونشال سنتر)

محل اجتماعات یا «کانونشنال سنتر» نیز یکی از بناهاي اصلی شهر است که خیابان اصلی شهر را در میان گرفتـه اسـت.

این بنا روبهروي دفتر کار نخست وزیر در انتهاي شهر بر روي تپهاي قرار گرفته است. این ساختمان به شکل کـلاه کـابوي

آمریکایی ها و ظاهراً توسط یک آرشیتکت آمریکایی طراحی شده و تا مدتها به نام سـاختمان CowboyHatشـناخته مـی

شده، اما اخیراً سعی کردند نام دیگري را جایگزین آن کنند. درواقع مالایی ها معتقدند که معماري ساختمان شبیه قـلاب

کمربند پادشاه آنهاست و طراحی این ساختمان از روي کمربند خانواده سلطنتی مالزي صورت گرفته است. این ساختمان میزبان دهمین اجلاس سران کشورهاي اسلامی در سال 2003 بوده و افتتاح این ساختمان همزان بـا ایـن اجـلاس بـوده است.

معماری پایدار

برج های مسکونی پوتارجایا در کشور مالزی و در جنوب کوالالامپور واقع شده است. این برج ها توسط استودیوی طراحی شده است. Nicoletti Associati

این هشت برج عظیم و پیچیده به عنبخشی از برنامه ریزی بزرگ منطقه تجاری کوالالامپور در نظر گرفته ش

الگوی اصلی در طراحی این برج ها، ساختمان های سنتی در کشور مالزی هستند. فرم کلی برج های مسکونی پوتارجایا یادآور مشخصات یک قایق بادبانی و همچنین برداشتی از طراحی اسلامی در منطقه است که به صورت قوس نمایان شده است. این پروژه در فضایی بالغ بر 278000 مترمربع اجرا و در آینده به یکی از الگوهای ساختمان های پایدار و دوستدار محیط زیست تبدیل خواهد شد.

پوسته ی این ساختمان به صورت هوشمند عمل می کند و به دلیل عملکرد بالای انرژی، باعث صرفه جویی 50% در مصرف انرژی خواهد شد. برای تهویه ساختمان از تکنیک های خنک کننده طبیعی استفاده شده است و جهت قرارگیری برج ها با توجه به جهت وزش باد طراحی شده است. یکی از اصول طراحی در برج های پوتارجایا معماری سبز و استفاده از پتانسیل گیاهان برای بهره برداری در ساختمان است. در برج های مسکونی پوتارجایا از انرژی خورشید، باد و آب به روش های گوناگون استفاده می شود.

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای