انواع ویزای شینگن بر اساس اعتبار مسافر

ویزای شینگن A ویزای ترانزیت:

این نوع ویزا که با نام Airport Transit Visa معروف است، به گردشگران این اجازه را می دهد که بدون ورود به خاک کشور های حوزه ی شینگن در از فرودگاه این کشور ها عبور کنند.

ویزای شینگن B عبور موقت 5 روزه :

نوعی ویزا است که به فرد اجازه می دهد ظرف مدت ۵ روز با خودرو یا زار از کشور های حوزه ی شینگن عبور کند و به کشوری خارج از این حوزه برود.

انواع ویزای شینگن بر اساس هدف از سفر به شینگن

نوع USV

با این اعتبار ویزا، فرد اجازه ی تردد و سفر به کل کشورهای حوزه شنگن را خواهد داشت.

نوع LTV

با این نوع اعتبار فرد تنها اجازه سفر به کشورهای ثبت شده در ویزا را دارد.

نوع NV

یا همان ویزای ملی شینگن که به ویزای نوع D نیز معروف است. این نوع ویزا برای افرادی مناسب است که با یک هدف خاص و مشخص مانند تحصیل، کار، سرمایه گذاری و … در یک بازه زمانی معین به این حوزه سفر می‌کنند.

Visa :

این نوع ویزا در مواردی صادر می شود که فرد قصد اقامت در یکی از کشور های حوزه ی شینگن را به دلیل کار یا تحصیل داشته باشد. و پس از گذراندن دوران تتحصیل یا کار به کشور مبداء اش بازگرد.

ویزای شینگن C ویزای توریستی:

نوع c این اجازه را به گردشگران می دهد که برای مدت محدودی در حوزه ی شینگن به گردشگری بپردازند.

ویزای شینگن D اقامت دائم یا ویزای ملی شینگن National

رضایی
1401
انواع ویزای شینگن بر اساس هدف از سفر به شینگن
رضایی
1401

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای