نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته هزینه های فوق توضیحات
Tourist Hotel درجه هتل B.B
405
Tourist Hotel درجه هتل B.B

دلار

دلار
Premiier Hotel Lybid درجه هتل B.B
610
Premiier Hotel Lybid درجه هتل B.B

دلار

دلار
Hotel Ibis درجه هتل B.B
610
Hotel Ibis درجه هتل B.B

دلار

دلار
Mercure Hotel درجه هتل B.B
715
Mercure Hotel درجه هتل B.B

دلار

دلار
khreschatyk درجه هتل B.B
955
khreschatyk درجه هتل B.B

دلار

دلار
Holiday Inn درجه هتل B.B
1090
Holiday Inn درجه هتل B.B

دلار

دلار
Aloft درجه هتل B.B
1130
Aloft درجه هتل B.B

دلار

دلار
Premier palace درجه هتل B.B
1650
Premier palace درجه هتل B.B

دلار

دلار
Fairmont درجه هتل B.B
1720
Fairmont درجه هتل B.B

دلار

دلار
Tourist Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
320
نرخ اتاق 1 تخته
405
هزینه های فوق
توضیحات
دلار
Premiier Hotel Lybid
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
380
نرخ اتاق 1 تخته
610
هزینه های فوق
توضیحات
دلار
Hotel Ibis
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
440
نرخ اتاق 1 تخته
610
هزینه های فوق
توضیحات
دلار
Mercure Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
505
نرخ اتاق 1 تخته
715
هزینه های فوق
توضیحات
دلار
khreschatyk
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
645
نرخ اتاق 1 تخته
955
هزینه های فوق
توضیحات
دلار
Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
710
نرخ اتاق 1 تخته
1090
هزینه های فوق
توضیحات
دلار
Aloft
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
750
نرخ اتاق 1 تخته
1130
هزینه های فوق
توضیحات
دلار
Premier palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1030
نرخ اتاق 1 تخته
1650
هزینه های فوق
توضیحات
دلار
Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100
نرخ اتاق 1 تخته
1720
هزینه های فوق
توضیحات
دلار

اطلاعات تور

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای