تور ایتالیا ویژه مشاغل

اطلاعات تور

برنامه سفر
:

خرید پرواز و هتل از آژانس الزامی می باشد .

هزینه ترجمه مارک به عهده مسافر می باشد .

مسئولیت ممنوع الخروجی به عهده مسافر می باشد .

مسئولیت مشکلات دعوتنامه (در مورد مسافرانی که دعوتنامه خودشان ارائه می دهند)بر عهده مسافر می باشد .

ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی می باشد .

توضیحات تور

خدمات تور : وقت+ویزا+دعوتنامه+بیمه مسافرتی

شروع قیمت ها از

350

یورو
,
کشور مقصد ایتالیا,
برنامه سفر

خرید پرواز و هتل از آژانس الزامی می باشد .

هزینه ترجمه مارک به عهده مسافر می باشد .

مسئولیت ممنوع الخروجی به عهده مسافر می باشد .

مسئولیت مشکلات دعوتنامه (در مورد مسافرانی که دعوتنامه خودشان ارائه می دهند)بر عهده مسافر می باشد .

ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی می باشد .

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای