تور الانیا بهار و تابستان 1401 ، ارزان ترین تور الانیا

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته هزینه های فوق توضیحات
LARISSA GREEN HILL درجه هتل U.ALL
4090000
LARISSA GREEN HILL درجه هتل U.ALL

ARMAS PRESTIJ درجه هتل U.ALL
5390000
ARMAS PRESTIJ درجه هتل U.ALL

NITBAHIR RESORT درجه هتل U.ALL
5390000
NITBAHIR RESORT درجه هتل U.ALL

HEDEF RESORT درجه هتل U.ALL
5240000
HEDEF RESORT درجه هتل U.ALL

MC ARANCIA درجه هتل U.ALL
3190000
MC ARANCIA درجه هتل U.ALL

ARYCANDA درجه هتل U.ALL
3190000
ARYCANDA درجه هتل U.ALL

VIKINGEN INFINITY درجه هتل U.ALL
6100000
VIKINGEN INFINITY درجه هتل U.ALL

ORANGE COUNTY درجه هتل U.ALL
3390000
ORANGE COUNTY درجه هتل U.ALL

GOLD CITY درجه هتل U.ALL
6520000
GOLD CITY درجه هتل U.ALL

LONG BEACH RESORT درجه هتل U.ALL
9990000
LONG BEACH RESORT درجه هتل U.ALL

RUBIPLATINUM درجه هتل U.ALL
3990000
RUBIPLATINUM درجه هتل U.ALL

LARISSA GREEN HILL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
هزینه های فوق
توضیحات
ARMAS PRESTIJ
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000
نرخ اتاق 1 تخته
5390000
هزینه های فوق
توضیحات
NITBAHIR RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
5390000
هزینه های فوق
توضیحات
HEDEF RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4050000
نرخ اتاق 1 تخته
5240000
هزینه های فوق
توضیحات
MC ARANCIA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
هزینه های فوق
توضیحات
ARYCANDA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
هزینه های فوق
توضیحات
VIKINGEN INFINITY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4550000
نرخ اتاق 1 تخته
6100000
هزینه های فوق
توضیحات
ORANGE COUNTY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4750000
نرخ اتاق 1 تخته
3390000
هزینه های فوق
توضیحات
GOLD CITY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4840000
نرخ اتاق 1 تخته
6520000
هزینه های فوق
توضیحات
LONG BEACH RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6440000
نرخ اتاق 1 تخته
9990000
هزینه های فوق
توضیحات
RUBIPLATINUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6640000
نرخ اتاق 1 تخته
3990000
هزینه های فوق
توضیحات

اطلاعات تور

مدت اقامت 6 شب و 7 روز,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنمای تور,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
خدمات : :

بلیط رفت و برگشت ،

6 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه ناهار ،شام خدمات( UALL)

ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی

ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آلانیا,
برنامه سفر

خدمات :

بلیط رفت و برگشت ،

6 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه ناهار ،شام خدمات( UALL)

ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای